vos-kh logo

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

+420 327 588 811
info@vos-kh.cz
Masarykova 197, Kutná Hora, 284 11
Přihlásit se
Přihlásit se
ROZVRH HODIN
KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Uživatelské jméno
Heslo
Turistický kurz 2017 - Zbraslavice
Informace o průběhu kurzu
Pozdrav z vodáckého kurzu
Zdravíme z Vltavy, počasí nám přeje, všichni jsme v pořádku.
Třída E2B navštívila Foxconn
V úterý 13.6. vyjela třída E2B vlakem do Pardubic s cílem shlédnout výrobní linky ve firmě Foxconn.
23.06. - 23.06.
Přijímací řízení na VOŠ..
27.06. - 27.06.
Pedagogická rada
30.06. - 30.06.
Vysvědčení za školní rok 2016/..
30.06. - 30.06.
Závěrečná porada
29.08. - 29.08.
Nástup vyučujících
29.08. - 31.08.
Opravné zkoušky
01.09. - 01.09.
Zahajovací porada
03.09. - 05.09.
Adaptační kurz
Měsíc
Textový
Jídelní lístek na 23. 06. 2017
Oběd 1
Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule, ovoce, čaj, voda se sirupem
Novinky v kategoriích
Projekt „Sám sebou I“
    Ve dnech 22. a 23.5.2017 se uskutečnila            preventivní akce za podpory Města Kutné Hory    pod vedením lektorů Dr. Z. Kašparové a JUDr. K. Kašpara.  
Metodik prevence
Ekologie v okolí Kutné Hory
V pátek 2.6.2017 se žáci prvních ročníků v rámci ekologického projektu vydali do okolí Kutné Hory.
Metodik prevence
Výsledky přijímacího řízení 2017 na SPŠ
V příloze tohoto článku naleznete seznamy přijatých uchazečů k dennímu studiu oborů Elektrotechnika a Informační systémy pro školní rok 2017/2018. Vážení rodiče,v případě rozhodnutí o nepřijetí syna a jeho přetrvávající zájem o studium na naší škole doporučuji podat odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení k rukám ředitele školy. Vzhledem k vydaným rozhodnutím i pro uchazeče, kteří měli naši školu jako druhou volbu,  je velmi pravděpodobné kladné vyřízení tohoto odvolání. V případě nejasností mne kontaktujte na tel. čísle: +420 606 915 263. Ing. Jaroslav Načeradský,ředitel školy
Přijímací řízení na SPŠ
Schůzka 5.4.2017
V přílohách zápis ze schůzky, prezenční listina a přehled čerpání finančních prostředků.
SRPDŠ
Beseda HIV/AIDS
Źáci prvních ročníků se 28.3.2017 zúčastnili preventivní besedy se zástupcem Domu světla v Praze, lektorem Lukášem Rybníčkem.  
Metodik prevence
Prozatímní pořadí uchazečů o studium podle počtu b..
Prozatímní pořadí žáků podle počtu bodů získaných prospěchem v souladu s přijímacími kritérii bude změněno po obdržení výsledků jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky.
Přijímací řízení na SPŠ
Fotografování žáků a studentů
Všichni žáci a studenti školy se budou fotografovat v průběhu středy 5.4.2017.
Kalendář plánovaných akcí
Zkoušky vyhlášky 50
Zkoušky  na vyhlášku 50 pro zájemce z řad žáků čtvrtých ročníků a studentů VOŠ, nutnou podmínkou je absolvování školení dne 22.3.2017.
Kalendář plánovaných akcí
Beseda Islamismus
Žáci druhých a třetích ročníků mají tento den na programu besedu na téma Islamismus, organizace a informace PhDr. Morawská.
Kalendář plánovaných akcí
Filmové představení
V době PP se žáci 1.-3. ročníků zúčastní filmového představení v kině Modrý kříž. Informace a organizace PhDr. Morawská.
Kalendář plánovaných akcí